Woordenlijst

Wat is een medisch huis?

Medische huizen (ook geïntegreerde gezondheidscentra genoemd) zijn ruimtes waar verschillende beroepsmensen werken (huisartsen, kinesitherapeuten, verpleegkundigen, maatschappelijk werkers, opvangwerkers, geestelijke gezondheidszorgverleners, etc.)

Zodra een patiënt in een medisch huis ingeschreven is, neemt dit medisch huis zijn zorgverlening integraal voor haar rekening. Om deze kosten te dekken, sluit zij een betalingsovereenkomst met de ziekenfondsen.

Het merendeel van de medische huizen gaat “forfaitair” te werk: de patiënt betaalt niets voor de zorgverlening, waarvan de kosten gedekt worden door het bedrag dat de ziekenfondsen storten. De patiënt is echter wel verplicht om een beroep te doen op de zorgverleners van dat medisch huis (op enkele uitzonderingen na). Indien hij een andere zorgverlener raadpleegt voor zorgen die binnen het “forfaitair bedrag” van zijn medisch huis vallen, zal zijn ziekenfonds deze kosten niet terugbetalen.

Wat is een consultatie per handeling?

In België bestaan er twee systemen voor de financiering van eerstelijnsgeneeskunde: de betaling per prestatie (of per handeling) en de forfaitaire betaling. In het geval van een betaling per prestatie wordt de arts betaald per uitgevoerde handeling (bijvoorbeeld per huisbezoek, consultatie, hechting van een wonde, ...). Dit systeem betekent dat de arts betaald wordt voor iedere handeling die hij uitvoert.

Het bedrag kan volledig en rechtstreeks aan de arts betaald worden op het moment van de dienstverlening. De zorgverstrekker reikt een getuigschrift voor verstrekte hulp uit aan de patiënt, die dan terugbetaald zal worden overeenkomstig het conventioneel tarief (het eventuele remgeld blijft wel voor rekening van de patiënt). Een andere mogelijkheid is dat de zorgverstrekker het getuigschrift indient bij het ziekenfonds van de patiënt, dat hem dan rechtstreeks het bedrag uitbetaalt dat overeenstemt met het terugbetaalde deel voor de prestatie in kwestie; de patiënt betaalt enkel remgeld aan de dienstverlener. Dit kan om het volledige bedrag gaan, een deel ervan of helemaal niets. Dit systeem heet de derdebetalersregeling: om er gebruik van te kunnen maken moet de patiënt zich in een van de situaties bevinden die voorzien zijn bij koninklijk besluit van 10 maart 1987 ter bepaling van de uitzonderingen op het algemene verbod van de derdebetalersregeling in de ambulante praktijk en verduidelijkt bij omzendbrief van het RIZIV “V.I. Nr. 87/50”.

N.B.: Voor huisartsen heeft het feit al dan niet erkend of geaccrediteerd te zijn een invloed op het bedrag dat de handeling inhoudt.

Wat is een forfaitaire consultatie?

Medische huizen passen meestal een forfaitaire betalingswijze toe. Dit systeem wordt toegepast tussen medische huizen, het RIZIV en de ziekenfondsen, die personen die zich aansluiten vrijstellen van remgeld.

Er wordt een overeenkomst ondertekend tussen de persoon en deze verschillende actoren. In de praktijk betaalt de verzekeringsinstelling iedere maand een forfaitair bedrag voor de aangesloten personen, of deze nu wel of niet op consultatie komen. Het forfaitair bedrag dekt de consultaties en de huisbezoeken van huisartsen, verpleegkundigen en kinesitherapeuten, alsook de toegang tot alle activiteiten in het kader van gezondheidsbevordering en gezondheidspreventie.
Deel deze pagina
Huisarts
van wacht
Zoek een dokter
Zoek een dokter
Dichtbij...
Binnen...
Op naam
Op taal
Meer talen
Criteria wissen
Volg ons
op sociale netwerken

Deze website maakt gebruik van cookies. Essentiële en functionele cookies zijn noodzakelijk voor de goede werking van de website en kunnen niet worden geweigerd. Andere cookies worden gebruikt voor statistische doeleinden (analysecookies) en worden alleen geplaatst als u met de plaatsing ervan instemt. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie.