Wie zijn wij?

De Federatie van de Brusselse HuisArtsen Verenigingen (FBHAV), erkende huisartsenkring (erkenning nr. 117), verenigt de 12 huisartsenverenigingen van de Brusselse agglomeratie. Ze vertegenwoordigt meer dan 1.500 bijdragende artsen-leden en richt haar actie op vier belangrijke pijlers:

Onze missies

De FBHAV vormt de stem van de huisartsen in het Brussels Gewest

De FBHAV is het aanspreekpunt voor wie wil communiceren met de huisartsen van Brussel. Door de stem van de Brusselse huisartsen uit te dragen bevestigt de Federatie haar inzet om na te denken over, en deel te nemen aan, projecten die de volksgezondheid bevorderen. De Federatie stelt zich beschikbaar, open en proactief op. Dit door zijn ervaring en kennis op het gebied van eerstelijnszorg te delen met de politieke autoriteiten.

De FBHAV is een actieve partner in de ontwikkeling van het gezondheidsbeleid van Brussel

De FBHAV houdt verschuivingen in de samenleving in het oog, poogt behoeftewijzigingen te meten en bij te dragen tot een kwalitatief gezondheidsbeleid. Hierbij tracht de federatie het kwaliteitsniveau van thuiszorg te verhogen, drempelverlagende maatregelen in te voeren -voornamelijk voor kwetsbare groepen-, en tegelijkertijd het beroep van huisarts te verdedigen. De Federatie promoot en ondersteunt de ontwikkeling van een lokaal netwerk aan eerstelijnszorg, met een multidisciplinaire en interdisciplinaire aanpak. Het werk van de FBHAV is meer dan een simpele som van technische vaardigheden uit verschillende disciplines. Het is een stuwende kracht die middelen optimaliseert en meer potentieel toekent. Dit door de nadruk te leggen op complementariteit, synergie en coördinatie.

De FBHAV is het instrument bij uitstek voor de huisartsen van Brussel

Vele huisartsen komen samen in lokale verenigingen. Dit om elkaar te ontmoeten, algemene geneeskundige problemen te bespreken en wetenschappelijke of ontspannende activiteiten te organiseren. De FAMBG is de ontmoetingsplaats voor deze verenigingen. Hier kunnen ze hun ervaringen, wensen en problemen i.v.m. het dagelijkse leven als huisarts in Brussel delen. De FBHAV analyseert vervolgens alle input, maakt een overzicht van mogelijke gezamenlijke acties en zorgt voor de coördinatie hiervan.


De FBHAV organiseert de wachtdienst van de huisartsen in Brussel


De FBHAV creëerde de Brusselse Wachtdienst en geeft zo invulling aan een van de missies die toevertrouwd werd aan Kringen door het koninklijk besluit van 8 juli 2002. De Brusselse Wachtdienst werd fundamenteel hervormd op 1 oktober 2014 en wordt beheerd door een koepel gecreëerd door de FBHAV: l’asbl Garde Bruxelloise - Brusselse Wachtdienst vzw (GBBW). Deze Brusselse Wachtdienst organiseert de mobiele en vijf wachtdiensten. Sinds 2016 is de Wachtdienst van de Brusselse Huisartsen Kring (BHAK), de Nederlandstalige kring van huisartsen in Brussel, toegetreden tot de Brusselse Wachtdienst. Hiermee werd de ambitie van de FBHAV om één telefoonnummer aan te bieden voor het hele Brussels Hoofdstedelijk Gewest, 24 uur per dag, 7 dagen per week, waargemaakt: 02/201.22.22.

Onze institutionele organen

Ons team

Wettelijke documenten

Onze publicaties

  • 2023 : Politiek Memorandum De FBHAV-FAMGB en de BHAK, de twee Brusselse huisartskringen met gezamenlijk meer dan 1600 leden, werkend in allerlei praktijkvormen, stellen u met trots hun gezamenlijk politiek memorandum voor. Wij schuiven 12 concrete thema’s naar voren om het Brussels beleid rond gezondheidszorg te verbeteren de komende jaren.
  • 2019 : Witboek over de Geestelijke Gezondheidszorg Het Zwartboek was een alarmkreet. Het Witboek is daarentegen een oproep tot actie. Het moet dienen om een debat in te leiden, zonder hierbij stemmen uit te sluiten, teneinde een verbond aan te gaan in plaats van voor een splitsing te zorgen.
  • 2018 : Zwartboek over de Geestelijke Gezondheidszorg Het Zwartboek van Geestelijke Gezondheidszorg, een bundel van getuigenissen van de realiteit van de Brusselse huisartsen, is bedoeld om de politieke wereld en het maatschappelijk middenveld te interpelleren over de grote moeilijkheden van de toegang tot geestelijke gezondheidszorg en de centrale rol van huisartsen in deze problematiek.
Deel deze pagina
Huisarts
van wacht
Zoek een dokter
Zoek een dokter
Dichtbij...
Binnen...
Op naam
Op taal
Meer talen
Criteria wissen
Volg ons
op sociale netwerken

Deze website maakt gebruik van cookies. Essentiële en functionele cookies zijn noodzakelijk voor de goede werking van de website en kunnen niet worden geweigerd. Andere cookies worden gebruikt voor statistische doeleinden (analysecookies) en worden alleen geplaatst als u met de plaatsing ervan instemt. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie.