Gezondheidsindicatoren van het Brussels Gewest 2024


Het Observatorium voor Gezondheid en Welzijn van Brussel-Hoofdstad, de studiedienst van Vivalis, heeft het rapport 'Gezondheidsindicatoren van het Brussels Gewest 2024' gepubliceerd. Aan de hand van cijfers komende uiteenlopende bronnen, wordt er licht geworpen op de uitdagingen m.b.t. de volksgezondheid binnen de regio.

Algemene resultaten

Een belangrijke vaststelling is dat de gezondheid van de Brusselse bevolking op heel wat vlakken is verbeterd in de loop der jaren. De levensverwachting is bijvoorbeeld gestegen: van 74,6 jaar voor mannen in de periode 1999-2001 naar 79,3 jaar in de periode 2017-2019 en van 80,9 jaar naar 84,1 jaar voor vrouwen in dezelfde periode. Daarnaast sterven er steeds minder Brusselaars ten gevolge van kanker: vroegtijdige sterftecijfers voor kanker (alle overlijdens ten gevolge van kanker voor de leeftijd van 75 jaar) daalden met ongeveer 40% bij mannen en ongeveer 35% bij vrouwen.

Tegelijkertijd laat het rapport zien dat positieve ontwikkelingen zeker niet gelijkmatig verdeeld zijn over de hele bevolking. De levensverwachting steeg overal, maar hangt ook samen met het socio-economische niveau van de gemeente waar men woont. In gemeenten met een hoger mediaan inkomen ligt de levensverwachting opvallend hoger dan in gemeenten met een lager mediaan inkomen.

In deze nieuwe editie van het rapport is er voor de eerste keer uitgebreide aandacht voor hoe de woonomgeving en het leefmilieu impact hebben op de gezondheid. Een eerste vaststelling is dat er op het gebied van luchtkwaliteit positieve veranderingen zijn. Deze positieve ontwikkeling wordt echter wederom genuanceerd door aanzienlijke ongelijkheden, vooral wanneer de werk- en leefomstandigheden in rekenschap worden genomen.

Het rapport benadrukt de noodzaak van verhoogde inspanningen in preventieve maatregelen, zoals vaccinatieprogramma's, vroegtijdige screening en bewustwording rond levensstijl en voeding. Tegelijk onderstreept het rapport dat de sociale achtergrond en bredere maatschappelijke en politieke context vaak een enorm grote impact hebben op de gezondheid. Dit betekent dat een doeltreffend preventiebeleid verder moet kijken dan alleen persoonlijke keuzes en actief moet werken aan het verbeteren van de bredere omstandigheden waaronder de Brusselaars leven, werken en ontspannen.

Lees meer

Ontdek de 'Gezondheidsindicatoren van het Brussels Gewest 2024' op de website van Vivalis

Deel deze pagina
Huisarts
van wacht
Zoek een dokter
Zoek een dokter
Dichtbij...
Binnen...
Op naam
Op taal
Meer talen
Criteria wissen
Volg ons
op sociale netwerken

Deze website maakt gebruik van cookies. Essentiële en functionele cookies zijn noodzakelijk voor de goede werking van de website en kunnen niet worden geweigerd. Andere cookies worden gebruikt voor statistische doeleinden (analysecookies) en worden alleen geplaatst als u met de plaatsing ervan instemt. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie.