De Administratie van de GGC verandert haar naam invivalis.brussels


Door de naam Vivalis.brussels te kiezen, willen de Diensten van hetVerenigd College (DVC) van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie hunopdracht van volksgezondheid en sociale preventie in de verf zetten. Met die nieuweidentiteit proberen ze duidelijker en toegankelijker te zijn voor de Brusselaars en eentechnocratisch en administratief imago uit te wissen.

Sinds de oprichting van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie in 1989 en dievan de Diensten van het Verenigd College (de administratie die verbonden is met dezeentiteit) werden in 2016 en 2017 enkele aanpassingen aan het logo aangebracht. De naamvan de administratie werd toen niet gewijzigd, want bij het ontwerp van het logo werdindertijd geen rekening gehouden met de positionering van de administratie of haaropdracht.

Vandaag is een nieuwe naam gekozen om de bevoegdheden van de administratie beterweer te geven: Vivalis.brussels

Die naam is korter, gemakkelijker te onthouden, mindertechnisch en ingewikkeld, en moet ervoor zorgen dat de opdrachten van de administratiesnel duidelijk zijn. "De nieuwe naam zal het onderscheid weergeven tussen deadministratie en haar politieke entiteit (GGC), de verwarring tussen de twee wegnemen ende communicatie met burgers vergemakkelijken zonder technocratische terminologie," legtNathalie Noël, leidend ambtenaar van Vivalis.brussels uit.

Visueel ligt de nadruk op de 'V' om vitaliteit, leven en welzijn over te brengen.Vivalis.brussels krijgt ook een slogan die duidelijk de opdrachten en de rol van deadministratie benadrukt : Voel je goed, leef beter.

Een participatieve aanpak

"Deze nieuwe identiteit is het resultaat van maanden werk", zegt Nathalie Noël, leidendambtenaar van vivalis.brussels. "De medewerkers van de DVC zijn vanaf het beginbetrokken geweest bij dit proces. Ze namen deel aan workshops, discussiegroepen enbrainstormsessies, om de opdrachten van de administratie en de manier waarop dieworden gecommuniceerd naar het publiek te verduidelijken dankzij een nieuwe naam. Voorde Brusselse burgers en partners die werkzaam zijn in de gezondheids- en welzijnssector zal het dagelijkse werk van vivalis.brussels gemakkelijker te achterhalen zijn. Hetbelangrijkste doel is de bevoegdheden op het gebied van gezondheid en welzijn in de kijkerte zetten."

De gezondheidscrisis achter zich laten

De timing van deze verandering is niet toevallig. Vivalis.brussels laat de gezondheidscrisisachter zich en toont een radicale verandering tussen de administratie in opbouw vóórCOVID-19 en een instelling die alle bevoegdheden in handen neemt na de zesdestaatshervorming. Dat is het geval voor de transformatie van de beroepen van preventievegeneeskunde en risicobeheer, maar ook de hervorming van de eerstelijnszorg.

De nieuwe identiteit weerspiegelt ook de wens om aan te sluiten bij de regionale huisstijl,zoals andere Brusselse administraties hebben gedaan: safe.brussels (vervangt BPV),urban.brussels (GOBSE) en paradigm.brussels (CIBG).

De naam "Diensten van het Verenigd College" zal gebruikt blijven worden voor officiëledocumenten zoals overeenkomsten en de afrekening van subsidies.

Deel deze pagina
Huisarts
van wacht
Zoek een dokter
Zoek een dokter
Dichtbij...
Binnen...
Op naam
Op taal
Meer talen
Criteria wissen
Volg ons
op sociale netwerken

Deze website maakt gebruik van cookies. Essentiële en functionele cookies zijn noodzakelijk voor de goede werking van de website en kunnen niet worden geweigerd. Andere cookies worden gebruikt voor statistische doeleinden (analysecookies) en worden alleen geplaatst als u met de plaatsing ervan instemt. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie.